Jeg vil styrke erhvervslivet i Aarhus

Et stærkt erhvervsliv er vores vej til vækst og velstand. Det er gennem et stærkt erhvervsliv, at vi skaber arbejdspladser og investeringer, der gør Aarhus stærkere, klogere og rigere.

Et stærkt erhvervsliv er vores vej til vækst og velstand. Det er gennem et stærkt erhvervsliv, at vi skaber arbejdspladser og investeringer, der gør Aarhus stærkere, klogere og rigere. Aarhus skal være en attraktiv kommune, der tilstræber at tiltrække både nytænkende virksomheder og medarbejdere. Nogle medarbejdere og virksomheder kommer fra udlandet, og det har jeg det faktisk fint med; Så længe de bidrager på samme vis, som alle os andre. Men det kræver, at vi tør stille krav, så ingen ender som de uønskede ovre i hjørnet.

Internationalisering

Den rette arbejdskraft findes ikke altid i Aarhus, og derfor skal vores by være klar til at modtage arbejdskraft fra andre lande. Det skal være muligt som international familie i Aarhus at skabe et godt familieliv. Jeg vil derfor arbejde for, at der bliver en international folkeskole i Aarhus, hvor børn af internationale familier kan få undervisning, og hvor danske børn kan få en mere international uddannelse. Dette skal medfølges af en øget fokusering på at få ægtefæller i arbejde.

En infrastruktur for alle

Fundamentet for et stærkt erhvervsliv er en infrastruktur, der kan forbinde borgere, boliger og erhvervsliv. Aarhus er en by med rivende befolkningstilvækst, og derfor har vi brug transportløsninger, der kan sikre mobilitet og flytte stadig flere og flere borgere om dagen. Det udfordrer den eksisterende infrastruktur, men det giver samtidig muligheder for at nytænke og udvikle.

Letbanen fik desværre en svær start, da en række manglende godkendelser udsatte den forventede åbningsdato. Flere andre problematikker har tilløbet Letbanen, og det skygger uheldigvis for dens mange kvaliteter: At den på én afgang kan flytte det samme antal passagerer, som seks almindelige bybusser. At den er C02-besparende, tidseffektiv og mobilitetsskabende. Alt sammen gode kvaliteter, der naturligvis forudsætter en stabil og funktionel drift.

Visioner for Aarhus Bugten

Aarhus Bugten bliver af mange set som et miljøpolitisk anliggende – det mener jeg også, det er. Men jeg mener samtidig, at Aarhus Bugten er vejen til vækst og et eksempel på, at erhvervsliv og miljø kan og skal udvikle sig hånd i hånd.

Vi skal sikre arbejdskraften

Mange virksomheder hungrer efter arbejdskraft. Efterspørgslen er simpelthen større end udbuddet, og det nytter ikke, at Århusianske-virksomheder må sige nej til ordre og vækst, fordi arbejdskraften ikke kan skaffes. Derfor vil jeg arbejde for, at der kommer bedre sammenhæng mellem vores erhvervsudvikling og beskæftigelsesindsatsen. Vi skal omskole, uddanne og opkvalificere alle dem, der står uden for arbejdsmarkedet til de områder, der ikke kan få kvalificeret arbejdskraft.

Mange står på kanten af arbejdsmarkedet: Mennesker med handicap, flygtninge og ’fleksjobbere’. Jeg mener, at vi skal lave en målrettet indsats, så vi opkvalificerer vores borgere, og de dermed kan bidrage til den vækst, vi oplever i Aarhus.