Jeg vil sikre mere værdighed

Jeg mener, at samfundets svageste og mest udsatte borgere fortjener mere værdighed.

Bedre omsorg for vores ældre

Det gælder vores ældre, der efter et langt arbejdsliv fortjener at kunne få den nødvendige hjælp. Uanset om det gælder rengøring i hjemmet, eller støtte i den sidste tid inden livet går på held. Vi må og skal være en kommune, der tager hånd om vores ældre og giver dem den omsorg, som de inderligt har fortjent.

Mere fokus på borgere med handicap

Det gælder også borgere med handicap, der alt for ofte blive kastebolde mellem pædagoger, bosteder og forvaltninger. Jeg vil kæmpe for, at vi får mere bemanding på vores bosteder og en udvidet bostøtte. Men alt kan naturligvis ikke klares med bemanding. Det handler også om ledelse og om at ansætte og uddanne det rigtige personale. Vi skal sikre, at de ansatte på vores bosteder har den rigtige uddannelse og de rigtige kompetencer, så de kan udrede og håndtere forskellige handicap.

Alt for ofte ser vi at borgere med handicap – hvad end det er fysisk eller psykisk – håndteres på måder, der slet ikke er fagligt forsvarligt. Jeg plejer at sammenligner det med vores hospitalsvæsen: Ingen vil vel opereres af en gigtlæge, hvis man har problemer med hjertet? Samme standarder burde gælde vores borgere, der er psykisk handicappede.

Bedre forhold for hjemløse

I Aarhus Kommune oplever vi i disse år et stigende antal særligt unge hjemløse. Det er uholdbart. Vi skal møde vores hjemløse med faste krav, men også med værdighed og kærlighed. Vi skal forstå og udrede de psykiske problemer, der som oftest ligger til grund for hjemløsheden. Det handler om, at vi skal blive bedre til at tilbyde de hjemløse afvænningsforløb, der kan få dem ud af deres misbrug uden at de tolker det som overgreb. Vi skal også blive endnu mere effektive i arbejdet med at genhuse vores hjemløse, så de hurtigt kommer væk fra gaden og miljøet.